Przeedmiot działalności Muzeum

  1. gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, historii miasta i regionu droga zakupów, przekazów, darowizn, zapisów oraz przez przyjmowanie depozytów i pozyskiwanie obiektów w trakcie badań terenowych,
  2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
  3. przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i magazynowanie w sposób dostępny do badań naukowych,
  4. organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych,
  5. organizowanie wystaw stałych, czasowych, prowadzenie działalności oświatowej, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych,
  6. prowadzenie biblioteki ogólnej z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych i muzealnictwa oraz dyscyplin pomocniczych,
  7. prowadzenie współpracy z muzeami na terenie kraju oraz poza jego granicami,
  8. prowadzenie działalności wydawniczej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Motyl Agnieszka
(2019-09-22 19:44:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Motyl Agnieszka
(2019-09-22 19:45:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki