Koordynator dostępności

Zarządzeniem nr 12/2020 Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego  z dnia 30 września 2020 r. powołany został Koordynator ds. Dostępności. Koordynatorem dostępności w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie jest, Agnieszka Motyl

Do zadań koordynatora dostępności należy w szczególności:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.),
  • monitorowanie działalności Muzeum Archeologiczno-Historycznego w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przedstawianie Dyrektorowi Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań
  • sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe

Agnieszka Motyl

e-miał: a.motyl@muzeum-stargard.pl

telefon: 91 578-38-35

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Motyl Agnieszka
(2020-09-30 13:18:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Motyl Agnieszka
(2020-10-01 13:36:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki