Zasady funkcjonowania Muzeum

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw zgodnie z regulaminem organizacyjnym Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Dział Historii i Badań nad Społecznością Lokalną:
Księgi inwentarzowe i karty katalogu naukowego muzealiów z działów: historia, sztuka, numizmatyka
Udostępniamy zainteresowanym jedynie karty katalogu naukowego.

Dział Dokumentacji Zabytków:
Dokumentacja fotograficzna i techniczna zabytków nieruchomych miasta i powiatu
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją. Niektórych dokumentów nie można kopiować.

Dział Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji:
Dokumentacja fotograficzna i prasowa z wystaw, zajęć dydaktycznych i projektów realizowanych w Muzeum
Dokumentacja dostępna dla zainteresowanych.

Dział Archeologii:
Księgi inwentarzowe i karty katalogu naukowego muzealiów z działu archeologia.
Udostępniamy jedynie karty katalogu naukowego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Motyl Agnieszka
(2019-09-22 19:58:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Motyl Agnieszka
(2019-09-22 19:59:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki